NK细胞检查报告,没有姐妹值得关注

2019-02-21 12:43 来源:英国365bet
20个金豆
请检查NK,了解姐妹,看是否有问题,你不需要药物治疗。以下是该试验的结果,有两个值略高于代表78个淋巴细胞的正常CD3 +细胞。
1参考值59。
4-84。
6%的CD3 + CD4 +细胞占据了34个淋巴细胞。
8参考值28。
5-60。
5%CD3 + CD8 +细胞占据39个淋巴细胞。
1参考值11。
1?38
CD3 + CD4 +细胞/ CD3 + CD8 +的3%比率为0。
参考值89 0。
9-3。
6个B淋巴细胞代表8个淋巴细胞。
5参考值6。
4-22。
6%的NK细胞代表12个淋巴细胞。
5参考值5。
6-30
9%